Croeso i Wefan Grŵp Plaid Cymru Gwynedd

 

 

Grŵp o Gynghorwyr y Blaid yn gweithio ar lefel sirol yng Nghyngor Gwynedd sy'n gyfrifol am y wefan hon, ac yma cewch hanes am waith diwyd ein Cynghorwyr sydd wedi eu hethol i gynrychioli pobl Gwynedd.

Prif flaenoriaethau'r Blaid yng Ngwynedd yw:

  • Gweithio law yn llaw â phobl Gwynedd.
  • Trysori'r iaith Gymraeg, ein diwylliant a'n traddodiadau gan hyrwyddo a datblygu'r etifeddiaeth arbennig sydd gennym fel Cymry.
  • Datblygu cyfleon gwaith yng Ngwynedd trwy gynlluniau a phrosiectau blaengar a chyffrous. Cydweithio â'r sector gyhoeddus a phreifat er mwyn annog buddsoddiad yn y sir.
  • Gofalu a diogelu'r amgylchedd arbennig sydd gennym o fewn y sir, yn draethau ac arfordiroedd, tir gwledig a mynyddoedd, yn bentrefi a threfi
  • Sicrhau dyfodol llewyrchus i'r to iau yng Ngwynedd trwy ddatblygu economi llewyrchus, cartrefi fforddiadwy a gwasanaeth o safon.
  • Cydweithio â Llywodraeth y Cynulliad a phartneriaid eraill o fewn y sir er budd a ffyniant holl drigolion Gwynedd.