Eich cynrychiolwyr

 Plaid Cymru yw’r grŵp gwleidyddol mwyaf ar Gyngor Sir Gwynedd gyda 39 cynghorydd etholedig.

Gallwch ddefnyddio’r tabiau ar y chwith i ganfod mwy o wybodaeth am eich cynghorwyr Plaid Cymru lleol.

Holi Hwn a Holi Llall

Yn yr Adran hon cewch gyfle i ddod i adnabod Cynghorwyr unigol. Beth yw eu hoff dasg fel Cynghorydd, eu gobeithion i’r dyfodol a’r gwaith y maent yn ei wneud i helpu cymunedau a thrigolion Gwynedd.

Cliciwch ar y chwith i ddewis hanes Cynghorydd unigol 

 Oriel Luniau