Cynghorwyr Ardal Arfon

 Craig ap Iago

ffotograff o Craig ab Iago

 

Arthog, 59 Ffordd Rhedyw, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6SN

01286 479093

07825 661721

cynghorydd.craigabiago@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Llanllyfni

Menna Baines

ffotograff o Menna Baines

200 Ffordd Penrhos, Bangor, Gwynedd, LL57 2DT

01248 364522

07867 697921

cynghorydd.mennabaines@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Pentir

Steve Collings

Steve Collings

Ceris, Craig y Pandy, Tregarth, Gwynedd, LL57 4RA

01248 600424

cynghorydd.stevecollings@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Deiniol

Gareth Wyn Griffith

ffotograff o Gareth Wyn Griffith

17 Bryn y Môr, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4LY

01286 676869

07767307509

Cynghorydd.GarethWynGriffith@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Y Felinheli

Judith Humphreys

ffotograff o Judith Mary Humphreys

Tyddyn Bach, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6PS

07521 964495

cynghorydd.judithhumphreys@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Penygroes

Berwyn Parry Jones

ffotograff o Berwyn Parry Jones

59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4PR

01286 674372

07917 713099

cynghorydd.berwynparryjones@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Cwm y Glo

Charles Wyn Jones

ffotograff o Charles Wyn Jones

Dwyros, Ffordd Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, LL55 4PP

01286 676733

cynghorydd.charleswynjones@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Llanrug

Elin Walker Jones

ffotograff o Elin Walker Jones

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

07808 472204

cynghorydd.elinwjones@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Glyder

Huw Gruffydd Wyn Jones

ffotograff o Huw Gruffydd Wyn Jones

62 Ffordd Garth Uchaf, Bangor, Gwynedd, LL57 2SS

01248 351 331

07776 132277

cynghorydd.huwwynjones@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Garth

Olaf Cai Larsen

ffotograff o Olaf Cai Larsen

Bronwylfa, Ffordd y Gogledd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1BE

01286676026

07795 230 072

cynghorydd.cailarsen@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Hendre

Dafydd Meurig

Linc i'r manylion ar gyfer Dafydd Meurig

Isfryn Llanllechid, Bethesda, Gwynedd, LL57 3LB

07765 400140

cynghorydd.dafyddmeurig@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Arllechwedd

Dafydd Owen

Linc i'r manylion ar gyfer Dafydd Owen

6 Lon Groes, Rachub, Gwynedd, LL57 3EU

01248 605 523

07810 022820

cynghorydd.dafyddowen@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Tregarth a Mynydd Llandygai

Edgar Wyn Owen

Linc i'r manylion ar gyfer Edgar Wyn Owen

Glyn Awel, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd,

LL55 4YY

01286 650594

07900 331939

Cynghorydd.EdgarWynOwen@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Waunfawr

Rheinallt Puw

Linc i'r manylion ar gyfer Rheinallt Puw

 

Cartrefle, Ffordd Pant, Bethesda
Gwynedd, LL57 3PA

Ffôn Symudol:  07789 742092

cynghorydd.rheinalltpuw@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Ogwen

Gareth Roberts

Linc i'r manylion ar gyfer Gareth A. Roberts

4 Bryn Heulog Terrace, Bangor, Gwynedd, LL57 4SY

01248 372930

Cynghorydd.GarethAnthonyRoberts@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Dewi

Mair Rowlands

Linc i'r manylion ar gyfer Mair Rowlands

9 Glantraeth, Bangor, Gwynedd, LL57 1HQ

07912 433202

cynghorydd.mairrowlands@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Menai (Bangor)

Paul Rowlinson

 Linc i'r manylion ar gyfer Paul John Rowlinson

Crud yr Awel, Lon Newydd Coetmor, Bethesda, LL57 3DT

01248 605 365

07949 034967

Cynghorydd.PaulRowlinson@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Gerlan

Ioan Thomas

Linc i'r manylion ar gyfer Ioan Thomas

Strade, 65 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1LL

01286 673828

07810 648647

cynghorydd.ioanthomas@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Menai (Caernarfon)

 Catrin Wager

Linc i'r manylion ar gyfer Catrin Wager

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

07930 280075

cynghorydd.catrinwager@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Menai (Bangor)

Cemlyn Williams

 Linc i'r manylion ar gyfer Cemlyn Rees Williams

Y Bwthyn, Ffordd Bethel, Caernarfon, LL55 1EB01286 67497707955951403

cynghorydd.cemlynwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Cadnant

 Elfed Williams

Linc i'r manylion ar gyfer Elfed Williams

12 Ffordd Deiniol, Deiniolen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3LL

01286 871406

07729 394230

cynghorydd.elfedwynwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Deiniolen