Cynghorwyr Ardal Dwyfor

Aled Evans

Linc i'r manylion ar gyfer Aled Ll. Evans

Bryn Llwyn, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NX

01766 810703

07786 015186

cynghorydd.aledlloydevans@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Llanystumdwy

Simon Glyn

Linc i'r manylion ar gyfer Simon Glyn

Coed Anna, Nanhoron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8PR

01758 730326

07929 348432

cynghorydd.simonglyn@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Tudweiliog

 

Selwyn Griffiths

Linc i'r manylion ar gyfer E. Selwyn Griffiths

 

 

5 Cefn y Gader, Morfa Bychan

Porthmadog

Gwynedd

LL49 9JA

01766 513142

07444 299813

Cynghorydd.E.SelwynGriffiths@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Porthmadog (Gorllewin)

Sian Wyn Hughes

Linc i'r manylion ar gyfer Sian Wyn Hughes

Hiraethog, Lon Isaf, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6BS

01758 720968

07980 100095

cynghorydd.SianWynHughes@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Morfa Nefyn

Nia Jeffreys

Linc i'r manylion ar gyfer Nia Wyn Jeffreys

 

26 Y Ddol, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9HY

01766 513 701

07516 456065

cynhghorydd.niajeffreys@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Porthmadog (Dwyrain)

 

Aled Wyn Jones

Linc i'r manylion ar gyfer Aled Wyn Jones

Llwyni'r Wyn, Trefor, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5LB

01286 660662

07778164157

Cynghorydd.AledWynJones@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Llanaelhearn

Peter Read

Linc i'r manylion ar gyfer Peter Read

Parc Glas, Pentreuchaf, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8DX

01758 750196

07876 725730

cynghorydd.peterread@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Abererch

 W. Gareth Roberts

Linc i'r manylion ar gyfer W. Gareth Roberts

Cwrt, Aberdaron, Gwynedd, LL53 8DA

01758 760478

07967 467379

cynghorydd.garethroberts@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Aberdaron

 

 Gruffydd Williams

Linc i'r manylion ar gyfer Gruffydd Williams

3 Llys Llywelyn, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6JF

07486 686783

cynghorydd.gruffyddwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Nefyn