CynghorwyrArdalMeirionnydd

Annwen Daniels

Linc i'r manylion ar gyfer Annwen Daniels

3 Pant yr Onnen, Rhiwbryfdir, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL43 3LN

07551 338259

cynghorydd.annwendaniels@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Bowydd & Rhiw

Elwyn Edwards

Linc i'r manylion ar gyfer Elwyn Edwards

Bodaeron, Heol Pensarn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7SR

01678 520378

07879 337371

Cynghorydd.ElwynEdwards@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Llandderfel

Alan Jones Evans

Linc i'r manylion ar gyfer Alan Jones Evans

 

Cefn Isaf, Rhyduchaf, Y Bala, Gwynedd, LL23 7SD

07879 227 819

cynghorydd.alanjonesevans@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Llanuwchllyn

 

Annwen Hughes

Linc i'r manylion ar gyfer Annwen Hughes

Plas Uchaf, Talsarnau, Gwynedd, LL47 6YA

01766 780971

07919 582741

cynghorydd.annwenhughes@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Llanbedr

 Peredur Jenkins

Linc i'r manylion ar gyfer Peredur Jenkins

Cae Glas, Llanfachraeth, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2EH

01341 423693

07799 761735

cynghorydd.peredurjenkins@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Brithdir a Llanfachreth/Y Ganllwyd/Llanelltyd

 Linda Ann Jones

Linc i'r manylion ar gyfer Linda Ann Jones

 

Llys Gwilym, Llan Ffestiniog, Gwynedd, LL41 4NY

01766 762775

01766 832378

Ward - Teigl

 Dilwyn Morgan

Linc i'r manylion ar gyfer Dilwyn Morgan

Ger y Llyn, 41 Heol Tegid, Y Bala, Gwynedd, LL23 7EH

01678 520685

07824 983305

cynghorydd.dilwynmorgan@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Y Bala

 Linda Morgan

Linc i'r manylion ar gyfer Linda Morgan

Meusydd, 5 Blaen Ddôl, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1SE

01341 421355

07551 301187

cynghorydd.lindamorgan@gwynedd.llyw.cymru

Dolgellau (De)

 Dyfrig Siencyn

Linc i'r manylion ar gyfer Dyfrig L. Siencyn

Plas y Bryn, Ffordd y Gader, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1RH

01341 422243

07712 199541

cynghorydd.dyfrigsiencyn@gwynedd.llyw.cymru

Dolgellau (Gogledd)

Gareth Thomas

Linc i'r manylion ar gyfer Gareth Thomas

Alaw Cynfal, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6PR

01766 770015

07855 441206

cynghorydd.gareththomas@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Penrhyndeudraeth

Gethin Glyn Williams

Linc i'r manylion ar gyfer Gethin Glyn Williams

Dwynant, Bontddu, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2UR

07890 705180 

cynghorydd.gethinglynwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Ward - Abermaw