Gwybodaeth

Yn yr adran hon cewch wybodaeth ddefnyddiol manylion cyswllt, gwefannau perthnasol a archif o hen ddeunyddiau sydd wedi eu cyhoeddi ar ein gwefan. 

Manylion Cyswllt

    Swyddfa Grŵp Plaid Cymru

    Cyngor Gwynedd

    Stryd y Jêl

    Caernarfon

    Gwynedd

    LL55 1SH

    01286 679161

    plaidcymrugwynedd@hotmail.co.uk

    www.gwynedd.plaidcymru.org              

      Dilynwch ni!

Gwefannau

     http://www.plaidcymru.org/

     http://www.gwynedd.gov.uk/

 

Archif

    Gallwch ddefnyddio’r tabiau ar y chwith i chwilio am hen ddeunyddiau sydd wedi

    eu cyhoeddi ar ein gwefan.