Etholiadau Lleol 2017

Cynhelir etholiadau lleol Cyngor Gwynedd ar Fai’r 4ydd 2017. Mae gan Dîm Gwynedd Plaid Cymru ymgeiswyr brwdfrydig, gweithgar ac uchelgeisiol yn barod i ymgyrchu a gweithredu er lles trigolion Gwynedd.

Plaid Cymru yw’r blaid yng Ngwynedd sydd â’r profiad a’r gallu i arwain a llywodraethu yn gyfrifol yn y cyfnod heriol hwn felly cofiwch fwrw pleidlais i ni.

Maniffesto

 Cliciwch ar y ddogfen i ddarllen ein maniffesto

 Etholiadau Lleol 2017 - Maniffesto

 

Ymgeiswyr

Cliciwch yma i ddarllen mwy am ein hymgeiswyr yn eich ardaloedd chi:

Ymgeiswyr Arfon

Ymgeiswyr Dwyfor

Ymgeiswyr Meirionnydd