Holi Hwn a Holi Llall

Yn yr Adran hon cewch gyfle i ddod i adnabod Cynghorwyr unigol. Beth yw eu hoff dasg fel Cynghorydd, eu gobeithion i’r dyfodol a’r gwaith y maent yn ei wneud i helpu cymunedau a thrigolion Gwynedd.

Cliciwch ar y chwith i ddewis hanes Cynghorydd unigol 

 

Cynghorwyr Plaid Cymru