Newyddion

05/09/2016  Datgan siom ynghych cau banc olaf Blaenau Ffestiniog a galw am gymorth i wella sgiliau digidol trigolion yr ardal
Datgan siom ynghych cau banc olaf Blaenau Ffestiniog a galw am gymorth i wella sgiliau digidol trigolion yr ardal

  Mae dau Gynghorydd Sir ym Mlaenau Ffestiniog, Mandy Williams-Davies a Annwen Daniels wedi cwrdd gyda rheolwyr banc HSBC yn dilyn y cyhoeddiad eu bod yn bwriadu cau drysau’r banc ym Mlaenau Ffestiniog gan adael y dref heb sefydliad bancio.

Darllena fwy...

01/08/2016  Cyfarfod adeiladol i drafod pryderon parcio yn Ysbyty Gwynedd
Cyfarfod adeiladol i drafod pryderon parcio yn Ysbyty Gwynedd

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru Arfon, Hywel Williams a Chynghorydd Sir dros ardal Pentir, John Wyn Williams wedi cwrdd â Chyfarwyddwr Ysbyty Gwynedd,Meinir Williams,i drafod datrysiad posib i bryderon pobl leol ynglŷn â pharcio yn yr ysbyty.

Darllena fwy...

26/07/2016  Plaid Cymru yn dal gafael ar sedd yn dilyn Is Etholiad Waunfawr
Plaid Cymru yn dal gafael ar sedd yn dilyn Is Etholiad Waunfawr

  Mae dathlu yn Waunfawr heddiw wedi’r cyhoeddiad bod Edgar Owen o Waunfawr wedi ei ethol fel Cynghorydd newydd i Blaid Cymru ar Gyngor Gwynedd.

Darllena fwy...

18/07/2016  Cynghorydd newydd Plaid Cymru yn Felinheli
Cynghorydd newydd Plaid Cymru yn Felinheli

Enillodd Plaid Cymru Is Etholiad Felinheli nos Iau 14 Gorffennaf, union 50 mlynedd ers i Gwynfor Evans gipio ei sedd gyntaf i’r Blaid yng Nghaerfyrddin.

Darllena fwy...

28/06/2016  Cyhoeddi mai cyfreithiwr lleol fydd ymgeisydd Plaid Cymru yn Is-etholiad Y Felinheli
Cyhoeddi mai cyfreithiwr lleol fydd ymgeisydd Plaid Cymru yn Is-etholiad Y Felinheli

Wrth i Gadeirydd Grŵp Cynghorwyr Plaid Cymru dalu gwrogaeth i Aelod Cynulliad newydd Arfon, Siân Gwenllian, cyhoeddwyd y bydd ymgeisydd newydd Plaid Cymru ar gyfer Ward Y Felinheli, y cyfreithiwr Gareth Griffith, yn sefyll Is-Etholiad ddydd Iau, 14 o Orffennaf.

Darllena fwy...

27/06/2016  Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd yn galw am bolisi economaidd rhanbarthol newydd
Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd yn galw am bolisi economaidd rhanbarthol newydd

Yn dilyn pleidlais ddydd Iau (23 Mehefin 2016) i’r Deyrnas Gyfunol adael yr Undeb Ewropeaidd (UE), mae Dyfed Edwards, Arweinydd Cyngor Gwynedd, wedi galw am weithredu polisi economaidd rhanbarthol newydd i Gymru.

Darllena fwy...

22/06/2016  Dim banc ar ôl i gymuned chwarelyddol Blaenau Ffestiniog
Dim banc ar ôl i gymuned chwarelyddol Blaenau Ffestiniog

Mae dau Gynghorydd Sir ym Mlaenau Ffestiniog, Mandy Williams-Davies a Annwen Daniels yn hynod bryderus am y newyddion a gyhoeddwyd yr wythnos yma fod banc HSBC yn bwriadu cau ei drysau gan adael y dref yng Ngwynedd heb sefydliad bancio.

Darllena fwy...

20/06/2016  Gwleidydd amlwg Plaid Cymru yn ildio’r awenau fel Cynghorydd Waunfawr
Gwleidydd amlwg Plaid Cymru yn ildio’r awenau fel Cynghorydd Waunfawr

Mae’r Cynghorydd Eurig Wyn wedi penderfynu ildio’r awenau fel cynrychiolydd Plaid Cymru Waunfawr ar Gyngor Gwynedd.

Darllena fwy...

02/06/2016  Cynghorwyr Plaid Cymru yn pleidleisio o blaid cadw toiledau Gwynedd ar agor
Cynghorwyr Plaid Cymru yn pleidleisio o blaid cadw toiledau Gwynedd ar agor

Pleidleisiodd Cynghorwyr Plaid Cymru Gwynedd yn unfrydol o blaid cynllun i gadw holl doiledau Gwynedd, sydd o dan fygythiad oherwydd toriadau ariannol y Torïaid, ar agor i’r dyfodol.

Darllena fwy...

02/06/2016  Cynghorydd Dolgellau yn dweud ‘diolch’ wrth dîm cancr
Cynghorydd Dolgellau yn dweud ‘diolch’ wrth dîm cancr

Mae Cynghorydd Plaid Cymru dros Ddolgellau, Linda Morgan wedi talu teyrnged i'r tîm cancr, yma yng Nghymru ac yn Manceinion, sydd wedi ei chynorthwyo yn ei brwydr bersonol gyda chancr.

Darllena fwy...

12/05/2016  Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd yn galw am bleidlais o blaid aros yn yr Undeb Ewroeaidd
Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd yn galw am bleidlais o blaid aros yn yr Undeb Ewroeaidd

Mae Arweinydd Grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Gwynedd wedi galw ar bobl i bleidleisio o blaid cadw Cymru a Phrydain yn yr Undeb Ewropeaidd.

Darllena fwy...

24/03/2016  Galw ar Lywodraeth Cymru i flaenoriaethu asesiad diogelwch brys ar ffordd Penrhyndeudraeth
Galw ar Lywodraeth Cymru i flaenoriaethu asesiad diogelwch brys ar ffordd Penrhyndeudraeth

Mae Cynghorydd Plaid Cymru Penrhyndeudraeth, Gareth Thomas yn galw unwaith eto ar y Gweinidog dros Drafnidiaeth yn Llywodraeth Cymru i gynnal asesiad diogelwch brys o gyffordd yr A487 ger Garej Deudraeth ym Mhenrhyndeudraeth yn dilyn digwyddiad ger y safle am yr ail dro.

Darllena fwy...

21/03/2016  Alun Ffred Jones - diolch am ei gyfraniad i Ddyffryn Nantlle, Gwynedd, Arfon a Phlaid Cymru
Alun Ffred Jones - diolch am ei gyfraniad i Ddyffryn Nantlle, Gwynedd, Arfon a Phlaid Cymru

Mewn noson arbennig yng Nghlwb Rygbi Caernarfon yn ddiweddar, death aelodau a chefnogwyr Plaid Cymru ynghyd i ddathlu cyfraniad 13 o flynyddoedd Alun Ffred Jones fel Aelod Cynulliad Arfon i Gynulliad Cymru.

Darllena fwy...

17/02/2016  Cynghorydd Pwllheli’n cyflwyno deiseb 7,000 Neuadd Dwyfor
Cynghorydd Pwllheli’n cyflwyno deiseb 7,000 Neuadd Dwyfor

Mae Cynghorydd Plaid Cymru Pwllheli, Michael Sol Owen wedi cyflwyno deiseb wedi'i llofnodi gan bron i 7000 o bobl i gabinet Cyngor Gwynedd yn galw i dynnu Neuadd Dwyfor, Pwllheli oddi ar restr o doriadau ariannol y Cyngor.

Darllena fwy...

09/02/2016  Galw ar Ddŵr Cymru i gadarnhau diogelwch pibell ar safle Penrhyndeudraeth
Galw ar Ddŵr Cymru i gadarnhau diogelwch pibell ar safle Penrhyndeudraeth

Mae Cynghorydd Sir Penrhyndeudraeth, Gareth Thomas yn galw am gadarnhad gan Dŵr Cymru bod pibell garthffosiaeth sydd o dan Cae Cookes, ym Mhenrhyndeudraeth yn ddiogel wrth i gynlluniau ar gyfer creu rhandiroedd yno barhau.

Darllena fwy...

08/02/2016  Ceisio Cyllideb deg yn wyneb toriadau llym
Ceisio Cyllideb deg yn wyneb toriadau llym

   “Ceisio cyllideb deg - yn wyneb toriadau llym wedi ei gorfodi arnom gan y Torïaid ac ariannu gwasanaethau hanfodol Gwynedd i’r dyfodol, yw’r her i ni,” yn ôl Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dyfed Edwards wrth edrych ar y gyllideb ariannol ar gyfer y ddwy flynedd nesaf o fewn y sir.

Darllena fwy...

08/02/2016  Croesawu buddsoddiad i dref farchnad Dolgellau
Croesawu buddsoddiad i dref farchnad Dolgellau

Mae Cynghorydd Plaid Cymru Dolgellau, Dyfrig Siencyn yn croesawu buddsoddiad Swyddfa’r Post i’r gangen yn Siop Glyndŵr yn y dref.

Darllena fwy...

04/02/2016  Y Prif Weinidog, David Cameron i edrych ar gyllid S4C yn bersonol
Y Prif Weinidog, David Cameron i edrych ar gyllid S4C yn bersonol

Mae Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dyfed Edwards wedi croesawu'r newyddion fod y Prif Weinidog, David Cameron yn edrych ar y pryderon yn ymwneud â chyllido S4C yn bersonol.

Darllena fwy...

27/01/2016  Tristwch mawr ym Mangor a Gwynedd yn dilyn marwolaeth Cynghorydd Plaid Cymru, Eddie Dogan
Tristwch mawr ym Mangor a Gwynedd yn dilyn marwolaeth Cynghorydd Plaid Cymru, Eddie Dogan

Gyda thristwch mae Cynghorwyr Plaid Cymru yng Ngwynedd yn cyhoeddi marwolaeth Cynghorydd Eddie Dogan a fu’n gwasanaethu Bangor fel Cynghorydd am gyfnod hir.

Darllena fwy...

21/01/2016  Noddfa gymdeithasol i bobl ifanc Pen Llŷn
Noddfa gymdeithasol i bobl ifanc Pen Llŷn

Mae gan blant a phobl ifanc Pen Llŷn leoliad diogel i gymdeithasu a mwynhau ar ôl ysgol gyda chyfrifiaduron ym mhentref Nefyn, diolch i brosiect newydd gan Fenter Llŷn.

Darllena fwy...


Unfed - Blaenorol - Tudalen 2 o 14 - Nesaf - Olaf