Galw ar Gyngor Gwynedd i rewi ffi gwasanaethau gofal dydd

24/10/2017

Mae cynghorydd sir yn galw ar Gyngor Gwynedd i rewi ffi gwasanaethau gofal dydd ar gyfer defnyddwyr presennol Canolfan Dydd Maesincla.

Bydd Canolfan Dydd Maesincla, a leolir yng Nghaernarfon, yn cau ar 27 Hydref oherwydd cyflwr yr adeilad a chynigir lleoliad arall i ddefnyddwyr y gwasanaeth i dderbyn gofal dydd.  Yn dilyn pryderon a godwyd gan rai o ddefnyddwyr y gwasanaeth mae'r Cynghorydd Cemlyn Williams wedi gofyn i'r aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Oedolion, Iechyd a Lles, y Cynghorydd Gareth Roberts, i ystyried rhewi'r ffi.

Dywedodd y Cynghorydd Williams, sy'ncynrychioli ward Cadnant, Caernarfon:
"Yn dilyn penderfyniad y Cyngor i gau Canolfan Dydd Maesincla, mae'n debygol y bydd y rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn derbyn y cynnig o ddarpariaeth amgen gan Age Gwynedd ym Montnewydd.

"Rwy'n deall bod Age Cymru yn codi tal ar y Cyngor o £ 12 y dydd (gan gynnwys cludiant) ar gyfer pob defnyddiwr gwasanaeth. O ganlyniad, mae rhai o'r defnyddwyr gwasanaeth presennol ym Maesincla yn poeni y bydd y Cyngor yn codi'r ffi y disgwylir iddynt dalu o £4.25 i £ 12.25. Nid yw'r swm ynddo'i hun yn arwyddocaol ond mae'n ganran uchel pan fo incwm y defnyddiwr yn isel.

"Hoffwn ofyn i Gyngor Gwynedd rewi'r ffi. Rwy'n argyhoeddedig y byddai unrhyw ddefnydd o'r Cyngor yn cael ei werthfawrogi'n fawr gan y defnyddwyr a'u teuluoedd. "